Jämförelse mellan Bose QuietComfort Ultra och Noise Cancelling Headphones 700

Aaron X Loud and Wireless

Aaron från kanalen Loud and Wireless analyserar och jämför Bose QuietComfort Ultra med Bose Noise Cancelling Headphones 700, belyser deras funktioner och ger rekommendationer baserat på användarfeedback och tekniska förbättringar.

Bose QuietComfort Ultra
Bose QuietComfort Ultra
Bose Noise Cancelling Headphones 700
Bose Noise Cancelling Headphones 700

🔑 Höjdpunkter

 • 🎧 QC Ultra erbjuder en förbättrad design jämfört med NC700, inklusive en mer kompakt hopfällbar struktur som svar på användarfeedback.
 • 📞 Aktiv brusreducering hos QC Ultra är överlägset jämfört med NC700, med en förmåga att dämpa upp till 10 dB mer buller.
 • 🔋 QC Ultra uppvisar längre batteritid och moderna funktioner som spatialt ljud och stöd för apx adaptive, vilket passar perfekt för användare med Snapdragon sound-certifierade enheter.
 • 🔄 Användarupplevelsen med kontroller har förbättrats på QC Ultra genom att placera alla kontroller på höger öronkåpa, vilket gör dem mer tillgängliga.
 • 🎶 Ljudkvaliteten är mer V-formad på QC Ultra, vilket ger mer djup i basen och ett bredare ljudstadium, även om det kan upplevas som mörkare jämfört med NC700.

📝 Tidsstämplad sammanfattning

00:02 Introduktion och bakgrund till jämförelsen mellan QC Ultra och NC700:

 • Översikt över varför dessa två modeller jämförs, trots åldersskillnaden.
 • Påpekande av NC700s popularitet och pågående användning.

01:53 Design- och funktionsförbättringar i QC Ultra:

 • Diskussion kring designförändringar svar på användarnas feedback.
 • Förbättringar i kontrollernas layout och hantering.

03:43 Förbättrad aktiv brusreducering och batteritid:

 • Jämförelse av aktiv brusreducering mellan de två modellerna.
 • Information om batteritid och nya ljudfunktioner i QC Ultra.

05:28 Ljudkvalitet och användarupplevelse:

 • Detaljer om ljudprofilerna för QC Ultra jämfört med NC700.
 • Diskussion om användarupplevelse vid multi-punktkoppling.

07:09 Sammanfattning och rekommendationer:

 • Sammanfattning av de största fördelarna med QC Ultra över NC700.
 • Rekommendationer för potentiella köpare baserat på de nyvunna insikterna.

❓ FAQ

Hur mycket bättre är brusreduceringen på QC Ultra jämfört med NC700?

QC Ultra kan dämpa upp till 10 dB mer buller än NC700, vilket ger en märkbart bättre brusreducering.

Är QC Ultra värt uppgraderingen från NC700?

Ja, för de flesta användare. QC Ultra erbjuder flera förbättringar i design, batteritid, ljudkvalitet och brusreducering som gör den till en värdig uppgradering.

🎬 Slutsats

Aaron från Loud and Wireless ger en grundlig jämförelse mellan Bose QuietComfort Ultra och Noise Cancelling Headphones 700, där QC Ultra visar sig vara en robust uppgradering med många förbättringar som svarar på både tidigare användarfeedback och tekniska framsteg. Om du överväger att uppgradera eller välja mellan dessa två, kan denna video ge nyttig insikt för att fatta ett välgrundat beslut.