En titt på förändringar i hörlursmätningar med B&K 5128 systemet

The Headphone Show

The Headphone Show diskuterar övergången till det nya B&K 5128 mätsystemet för hörlurar, dess påverkan på industristandarder och svarar på vanliga frågor från tittarna.


🔑 Höjdpunkter

 • 🎧 Diskussion om det nya B&K 5128-systemet, vilket innebär en övergång från det tidigare använda mätsystemet och möjliggör en mer standardiserad mätprocess för hörlurar.

 • 📊 Förklaring av varför både råa mätningar och kompenserade mätningar är viktiga för att förstå hörlurarnas prestanda på olika mätsystem.

 • 🤔 Svar på vanliga frågor från tittarna om varför alla hörlurar inte kommer att mätas om på det nya systemet direkt.

 • 📝 Förtydligande av vikten av att skilja mellan Harmon-målet och forskningen bakom det, samt vikten av att kommunicera forskningsresultat tydligt.

 • 💡 Beskrivning av varför en lutning i hörlursmätningar kan vara mer föredragen än en hylla, baserat på vad människor föredrar i högtalare och hörlurar.

📝 Tidsstämplad sammanfattning

00:58 Introduktion till B&K 5128-systemet:

 • Översikt över de nya mätstandarderna.
 • Diskussion om kompenserade och råa mätdata.

03:20 Vanliga frågor om om-mätning av hörlurar:

 • Förklaring av vilka modeller som kommer att mätas om och varför vissa inte kan mätas om.

05:13 Skillnader mellan Harmon-målet och andra forskningsresultat:

 • Diskussion om missförstånd kring Harmon-forskningen och betydelsen av att förstå vetenskapliga publikationer.

07:19 Fördelar med lutning över hylla i hörlursmätningar:

 • Tekniska skäl till varför en lutning kan vara mer intuitiv och föredragen.

10:01 Vikten av noggrann positionering på mätriggar:

 • Diskussion om hur positionering påverkar mätresultat och varför det är viktigt att ha konsekventa metodologier.

❓ FAQ

Vad innebär övergången till B&K 5128-systemet för mig som konsument?

Det innebär att mätresultaten av hörlurarna blir mer standardiserade och jämförbara, vilket underlättar för konsumenter att förstå hur olika hörlurar presterar jämfört med varandra.

Hur påverkar detta urvalet av hörlurar jag bör överväga?

Med mer uniforma och konsekventa mätdata kan du göra ett mer informerat beslut baserat på hur hörlurarna faktiskt presterar enligt de nya standarderna.

🎬 Slutsats

Denna video från The Headphone Show ger värdefull insikt i hur övergången till det nya B&K 5128-systemet påverkar hörlursmätningar och standarder inom industrin. För dig som är intresserad av ljudteknik och hörlurar, kan det vara givande att följa med i denna utveckling för att bättre förstå vilka produkter som bäst uppfyller dina behov och preferenser.