Aktiv brusreducering förklarad: Hur fungerar det?

Branch Education

Branch Education förklarar hur aktiv brusreducering i hörlurar fungerar genom avancerad ingenjörskonst och ljudvågshantering.


🔑 Höjdpunkter

 • 🎧 Aktiv brusreducering innebär att oönskat ljud från omgivningen eliminerats genom att skapa motsatta ljudvågor.
 • 🎤 Hörlurarna använder två mikrofoner för att mäta ljud: en utvändig för att fånga upp bakgrundsljud och en invändig för att bedöma hur mycket ljud som når användarens öra.
 • ⏲️ Timing är avgörande för effektiv brusreducering. Även millisekunders förskjutning kan minska effektiviteten av brusreduceringen.
 • 🔄 Processorn i hörlurarna spelar en central roll i att skapa och samordna ljudvågor för att säkerställa att oönskat ljud neutraliseras effektivt.
 • 📱 Tekniken fungerar bäst för lågfrekventa, repetitiva ljud eftersom högfrekventa ljud är mer komplexa att neutralisera på grund av deras snabba våglängdsintervall.

📝 Tidsstämplad sammanfattning

00:00 Introduktion till Aktiv Brusreducering:

 • Grundläggande principer bakom teknologin.
 • Beskrivning av hur oönskat ljud elimineras genom att skapa motsatta ljudvågor.

00:38 Tekniska Utmaningar med Brusreducering:

 • Behovet av dubbla mikrofoner för att mäta ljud både inifrån och utifrån hörlurarna.
 • Svårigheter med att synkronisera anti-ljudvågor med externa ljud.

02:16 Betydelsen av Processor och Kretsar:

 • Processorns roll i att mäta och beräkna den perfekta anti-ljudvågen.
 • Hur ljudvågen från din smartphone integreras med anti-ljudvågen för att skapa den önskade audioeffekten.

04:00 Framtida Avsnitt och Sponsorinformation:

 • Information om kommande avsnitt och tack till sponsorn PCBWay.

❓ FAQ

Hur effektiv är aktiv brusreducering på att blockera mänskliga röster eller plötsliga ljud?

Aktiv brusreducering är mest effektiv på lågfrekventa, repetitiva ljud och mindre effektiv på högfrekventa eller plötsliga ljud som mänskliga röster.

Kan aktiv brusreducering användas i alla typer av hörlurar?

Teknologin kan implementeras i både öronsnäckor och hörlurar, men effektiviteten kan variera beroende på design och andra tekniska egenskaper hos hörlurarna.

🎬 Slutsats

Branch Education:s video erbjuder en ingående förklaring till hur aktiv brusreducering fungerar och utmaningarna som finns med teknologin. Funderar du på att investera i hörlurar med aktiv brusreducering, eller är nyfiken på hur de fungerar, är detta en värdefull resurs för att bättre förstå tekniken bakom. Dela gärna dina tankar och erfarenheter med dessa teknologier på sociala medier och tagga oss!