En introduktion till GPT-4o: Gratis uppgraderingar och nya funktioner

Skill Leap AI diskuterar de senaste uppdateringarna och funktionerna i GPT-4o, inklusive förbättringar i realtidssamtal och kostnadsfria uppgraderingar för användare.


🔑 Höjdpunkter

 • 🆕 GPT-4o introducerar betydande uppgraderingar för både gratisanvändare och betalande kunder, med förbättringar i realtidssamtal och tillgång till avancerade funktioner utan extra kostnad.

 • 💻 Användarna får ta del av nya funktioner som vision capabilities, där man kan ladda upp bilder och PDF-filer som GPT-4o sedan analyserar.

 • 🔄 Den nya modellen erbjuder även en minnesfunktion och dataanalysmöjligheter som tidigare endast var tillgängliga i betalversionen.

 • 🛠️ För utvecklare öppnar uppdateringen möjligheter att skapa anpassade GPT-miniapplikationer (custom GPTs), vilket breddar användningsområdena för teknologin.

 • 🌐 GPT-4o har även förbättrat integrationen med webbläsning via Bing, vilket gör det möjligt att ha en ännu mer sömlös digital upplevelse.

📝 Tidsstämplad sammanfattning

00:08 Lanseringen av GPT-4o:

 • GPT-4o erbjuds gratis till alla användare.
 • Förväntade förbättringar över tidigare versioner inkluderar snabbare svarstider och högre intelligens.

01:53 Funktioner och kapaciteter inkluderade i GPT-4o:

 • Nya kapaciteter som vision och minnesfunktioner.
 • Möjlighet att utföra dataanalys direkt i applikationen.

03:43 Utvecklarmöjligheter med GPT-4o:

 • Införande av anpassade GPT-miniapplikationer.
 • Breddat tillgänglighet för både gratisanvändare och prenumeranter.

05:28 Demonstration av realtidssamtal:

 • Demonstrerar hur GPT-4o kan hantera realtidssamtal utan fördröjning.
 • Visar teknologins förmåga att hantera både röst- och bildinput.

❓ FAQ

Vad är de största förändringarna i GPT-4o jämfört med tidigare versioner?

GPT-4o erbjuder snabbare svarstider, förbättrad intelligens och nya funktioner som vision capabilities och minnesfunktioner, alla tillgängliga utan kostnad för användaren.

Hur kan utvecklare dra nytta av de nya funktionerna i GPT-4o?

Utvecklare kan skapa anpassade GPT-miniapplikationer som är specifikt anpassade till olika användningsområden, vilket öppnar upp för nya marknader och kundsegment.

🎬 Slutsats

Skill Leap AI:s genomgång av GPT-4o belyser viktiga uppgraderingar och nya möjligheter som den här modellen erbjuder. Denna teknologi kommer inte bara att förbättra användarupplevelsen utan även ge nya verktyg för utvecklare. Om du är intresserad av att utforska de fulla möjligheterna av GPT-4o, överväg att se hela videon för en mer omfattande förståelse.